ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΥΡΟΣ TV1

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:00 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
10:00 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
11:00 ΙΑΣΙΣ
12:00 TELEMARKETING
14:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
16:00 TELEMARKETING
17:00 ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΟ
18:00 MOTO IN ACTION
19:00 Η ΝΥΦΗ
20:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:00 ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
23:20 ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ