Με την «ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» στην Ευρωβουλή

Ευρωεκλογές 2019, σε μια Ευρώπη, που πρέπει και οφείλουμε να αλλάξουμε : 

 logo small 3 300x250

 

1.Οι Ευρωεκλογές της 26 ης Μαΐου 2019 αποκτούν ιδιαίτερη σημασία γιατί,
όπως δείχνουν οι πολιτικοί άνεμοι που φυσούν πάνω στη γηραιά ήπειρο, θα
ανατραπούν οι υπάρχουσες παραδοσιακές ισορροπίες στο Ευρωκοινοβούλιο.
Η παραδοσιακή «κυβερνητική» συμμαχία Λαϊκού και Σοσιαλιστικού
Κόμματος, με τη βοήθεια των Φιλελεύθερων και άλλων μικρότερων ομάδων,
αναμένεται να συρρικνωθεί αφού οι πολιτικές που μέχρι σήμερα εφάρμοσαν τα
όργανα της ΕΕ (προερχόμενα κατ’αποκλειστικότητα από τους κόλπους της),
απορρίπτονται έμμεσα ή άμεσα από τους ευρωπαίους πολίτες.
Προκειμένου να διατηρήσει τα «κεκτημένα» της, η «κυβερνητική» αυτή
συμμαχία προσπαθεί –χωρίς κανένα ίχνος αυτοκριτικής και μεταμέλειας- να
τρομοκρατήσει τους ευρωπαίους με τον «μπαμπούλα» της Ακροδεξιάς. Η στάση
αυτή αποτελεί περιφρόνηση των ελπίδων και των προσδοκιών των ευρωπαϊκών
λαών αφού δεν πρόκειται περί «κυβερνητικού» προγράμματος και συνιστά
υποχώρηση της ευρωπαϊκής ιδέας με την αναρρίπιση των φοβικών ενστίκτων
που αναδύονται, κυρίως από το ναζιστικό και φασιστικό παρελθόν.
Δεν διστάζει επίσης να χαρακτηρίζει ως «λαϊκίστικα» τα Κινήματα που
αναπτύσσονται όλο και περισσότερο στις ευρωπαϊκές χώρες εναντίον τής
νεοφιλελεύθερης μονεταριστικής και αντιλαϊκής πολιτικής της, μολονότι σ’αυτή
την ευρεία κατηγορία των Κινημάτων εντάσσονται και τα πιο προοδευτικά και
εναλλακτικά τής ευρωπαϊκής ιδέας Κινήματα της Κοινωνικής Αριστεράς, τα
οποία ασφαλώς δεν ελέγχονται από τη συστημική Αριστερά.
Οι ολοένα και αυξανόμενες οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ
των ευρωπαίων πολιτών τού κέντρου και της περιφέρειας ακυρώνει κατ’ουσίαν
την ευρωπαϊκή ιδέα τής ισότητας και της ευημερίας ΟΛΩΝ των ευρωπαϊκών
λαών. Και η διαχείριση του μεταναστευτικού εις βάρος των αδύναμων και
δέσμιων με τα Μνημόνια χωρών (όπως η πατρίδα μας) ενισχύει τον περίφημο

«πόλεμο των πολιτισμών και των θρησκειών» δημιουργώντας απρόβλεπτες και
ασύμμετρες απειλές.
Αυτή η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει!
Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία, με ισότιμη κατανομή των
αναπτυξιακών πόρων, με καθολική ισχύ τού κοινωνικού κοινοτικού κεκτημένου,
με απόλυτο σεβασμό στα Συντάγματα και τη λαϊκή κυριαρχία ΟΛΩΝ των
χωρών.
Διαφορετικά, θα σύρεται από τις αποφάσεις και τα συμφέροντα των
μεγάλων εταιρειών και των «lobbies», στα οποία υπαλληλοποιούνται επισήμως
και πολλά από τα επιφανή πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής όταν
τελειώσει η θητεία τους, πράγμα που αποδεικνύει τίνος συμφέροντα
εκπροσωπούσαν όταν ήσαν στην ενεργό ευρωπαϊκή πολιτική δράση.

2.Είναι κοινή η πεποίθηση στους ευρωπαϊκούς λαούς ότι η ΕΕ με τη
σημερινή δομή και λειτουργία της απέτυχε συνολικά και ειδικότερα:
-Απέτυχε να αντιμετωπίσει την κρίση, να ενισχύσει την οικονομική και
κοινωνική της συνοχή, να διαφυλάξει τα κύρια πνευματικά και πολιτιστικά
γνωρίσματα των ευρωπαϊκών λαών.
-Απέτυχε να προβλέψει (και -κατά το μέτρο τού δυνατού- να αποτρέψει)
τις μεταναστευτικές ροές ως αποτέλεσμα επιδρομών, επεμβάσεων, πολέμων,
εμφυλίων ταραχών, διάλυσης των παραδοσιακών παραγωγικών δομών από τις
πολυεθνικές και από τα φαινόμενα οικολογικής απερήμωσης.
-Απέτυχε να διευρύνει τη Δημοκρατία και αντ’αυτής οικοδόμησε μια
πλούσια αμειβόμενη, τεχνοκρατική-νεοφιλελεύθερη, γραφειοκρατική και
ελιτίστικη ιεραρχία, που εν πολλοίς είναι υπεράνω του ελέγχου των
δημοκρατικώς δρώντων πολιτών και των Κοινοβουλίων των εθνικών κρατών,
πολύ περισσότερο που είναι σαφές πλέον σε όλους τους ευρωπαίους ότι
συνεργάζεται προνομιακώς με τις χιλιάδες νομιμοποιημένες «ομάδες πίεσης»
(«lobbies») που ενδημούν στις Βρυξέλλες και στις άλλες έδρες των ευρωπαϊκών
οργάνων.
-Απέτυχε να ενισχύσει το λεγόμενο Κοινωνικό Κράτος τής μακράς
«Σοσιαλδημοκρατικής Συναίνεσης» και αντ’αυτού εδραίωσε την
«τραπεζοκρατία», χωρίς όμως πραγματική τραπεζική ένωση με

εξισορροπιστικές αναπτυξιακές ροές και ρυθμίσεις που να οδηγούν στην
πραγματική σύγκλιση.
-Απέτυχε να εφαρμόσει πολιτικές ενοποίησης όλων των λαών της
γηραιάς ηπείρου δρώντας επί τη βάση παρωχημένων ψυχροπολεμικών
κριτηρίων.
Αυτή η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει ριζικά!
Πρέπει να ανασχεδιαστεί στη βάση τής αυτονομίας των λαών, της
Δημοκρατίας, της ουσιαστικής Αλληλεγγύης.
Οραματιζόμαστε μια ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ που έπρεπε να αποτελεί έναν
μεγάλο δημοκρατικό, οικονομικό, πολιτισμικό και θεσμικό καταλύτη που θα
αποτρέψει τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και που -λόγω της
πολύπλευρης, δυνητικά, επιρροής της στον κόσμο- θα την οδηγούσε σε
ενοποιητικές πολιτισμικές, οικονομικές και οικολογικές κατακτήσεις.
Με σύνθημα αυτή την Ευρώπη κατεβαίνει στις εκλογές η ΟΡΘΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ προτείνοντας ένα ψηφοδέλτιο από λαμπρούς επιστήμονες και
άλλους ενεργούς πολίτες και κοινωνικούς ακτιβιστές, καταξιωμένους στον
χώρο τους και γνώστες των κοινοτικών πραγμάτων.
Για μια ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ στη νέα Ευρώπη των λαών!
Για μια άλλη Ευρώπη!

Για την «ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ»
Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή