Είναι τα κουπόνια υψηλής ευρυζωνικότητας αρκετά για το ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας;

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής  η δράση «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - Superfast Broadband»  με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ η οποία έχει ως στόχο την αναβάθμιση σε ταχύτητα 1 Gbps 140.000 περίπου ατομικών συνδέσεων.

Για την ΕΕΛΛΑΚ το «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας» αν και κινείται στη σωστή κατεύθυνση,  αντιμετωπίζει μόνο την αύξηση των συνδρομών σε 1Gbps.

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες απαιτούν την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα και η ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας θα πρέπει να ξεκινήσει από  τις υπολογιστικές και ψηφιακές υποδομές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.  

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)προτείνει τη δημιουργία μιας παρόμοιας δράσης που να απευθύνεται τόσο στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και στα Τμήματα  των Πανεπιστημίων για τη δημιουργία εργαστηρίων«Ανοιχτών Τεχνολογιών και Καινοτομίας»  τα οποία θα είναι προσαρμοσμέναστο νέο πνεύμα των εξελίξεων που επιβάλλει η εποχή, η τεχνολογία, οι σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές και οι προσδοκίες μαθητών, φοιτητών, ερευνητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Εργαστήρια να είναι εξοπλισμένα με ανοιχτό υλισμικό (hardware) και ανοιχτό λογισμικό και με χαμηλό συγκριτικά κόστος τα οποία παρέχουν υποδομές για τη  διδασκαλία, τεχνολογίας, ρομποτικής και κατασκευών που στοχεύουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της πρωτοβουλίας, της αντίληψης των εκπαιδευόμενων καθώς και στην εφαρμογή μεθοδολογιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων. Οι μαθητές/φοιτητές δεν πρέπει να εκπαιδεύονται στο να μάθουν μόνο τις δυνατότητες μιας εμπορικής εφαρμογής, καλούνται να βρουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα (δικά τους ή αυτά που θα αντιμετωπίσουν ως ενήλικες) με τη χρήση της τεχνολογίας, του αυτοματισμού, των φυσικών επιστημών και της πληροφορικής.

Επίσης, η δημιουργία εργαστηριών ανοιχτών τεχνολογιών, θα λειτουργήσει θετικά ώστε να αμβλύνει σημαντικά το εγχώριο χάσμα πρόσβασης στη σχετική γνώση που υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας.

Ένα παράδειγμα, από τα πολλά που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών και γονέων, είναι το Εργαστήριο Ανοιχτών Τεχνολογιών στο 5ο Λύκειο Βύρωνα,όπου με ένα κόστος ύψους 7.500 ευρώ, οι μαθητές ανακαλύπτουν τις νέες τεχνολογίες, μαθαίνουν, πειραματίζονταικαι δημιουργούν, αποκτώντας πολύτιμες ψηφιακές δεξιότητες.

________________________________________________________

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 36 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr