Αναδρομική έκθεση συμβατικής ζωγραφικής και ζωγραφικής σε tablet.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Κώστας Καλέντζης

6976339520

Πρέβεζα


Blog http://kostaskalentzis.blogspot.gr/

You Tube https://youtu.be/4F5qIbiWYsk          

Site: www.kalentzis.gr
Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org/wiki/Κώστας_Καλέντζης

Αναδρομική έκθεση συμβατικής ζωγραφικής και ζωγραφικής σεtablet.

Εργάσθηκα ως καθηγητής μαθηματικών στη Β/θμια εκπαίδευση.
Την εικαστική μου δραστηριότητα, ασκώ ως μέλος του Επιμελητήριου Εικαστικών τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ
τμήμα Ζωγραφικής) με σπουδές στο εργαστήριο της Ι. Οικονομίδου.
32 ατομικές και 31 ομαδικές εκθέσεις (Ελλάδα
και εξωτερικό).
Τα έργα που έχω την τιμή να εκθέτω στο χώρο της
αίθουσας «Εμμανουήλ Ροΐδης», αποτελούν δείγμα από τη δουλειά μου τα τελευταία χρόνια και εκφράζουν τις καλλιτεχνικές μου αναζητήσεις που κατά καιρούς υλοποιούνται με διάφορες τεχνικές και στυλ.
Η ιδιαιτερότητα της έκθεσης αυτής (κατά το ένα της μέρος) εστιάζεται στην τεχνική ζωγραφικής σε
tabletπουτα εικονικά του εργαλεία, προσομοιώνουν τις υφές της συμβατικής σχεδίασης.
Τ
oέναυσμα σχεδίασης σεtablet, ήταν η έκθεση ζωγραφικήςipadαπό το ζωγράφο DavidHockney στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου.
Οι δύο πρώτες μου εκθέσεις ζωγραφικής
ipad, έγιναν το 2013 και 2014 στις Βρυξέλλες

 

 

tablet paint invite

 

MUNICIPALITY OF SYROS – ERMOUPOLIS

Department of culture

Kostas Kalentzis

Exhibition of conventional painting and tablet painting.

I worked as a math teacher in Secondary Education.

As a visual artist, I am a member of the Greek Chamber of Fine Arts (ETEE Painting Department), studying at I. Oikonomidou's workshop.

32 individual and 31 group exhibitions (in Greece and abroad).

The specific artwork I have the honour of exhibiting at the “Emmanouil Roedis Hall” is a sample of my work in recent years and expresses my artistic quests that are implemented with different techniques and styles.

The uniqueness of this exhibition is its focus on tablet painting techniques, where the virtual tools simulate the textures of conventional design.

The tablet designing trigger was the ipad painting exhibition by painter David Hockney at the Royal Academy of London.

My first two ipad painting exhibitions took place in 2013 and 2014 in Brussels.