ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΠΑ) ΣΥΡΟΥ - Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΡΟΥ.

Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕRASMUS+ «WE HEAR YOU»


Η ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ, σε συνεργασία με την Διεπιστημονική Ομάδα της ΕΠΑ Σύρου, και τον ΣΣΝ N. Κυκλάδων, έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στις 13 -18 Μαΐου στην Σύρο, τους εκπροσώπους των 8 φορέων από 6 χώρες ( Σουηδία, Βρετανία, Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Ολλανδία), που συμμετέχουν στην Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕRASMUS+ «WE HEAR YOU» .

Οι νέοι παρουσιάζουν δυσπιστία στους δημοκρατικούς θεσμούς και αξίες και το επίπεδο συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες είναι χαμηλό.
Αυτό ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους για de facto κοινωνική περιθωριοποίηση,
διακρίσεις, ρατσισμό, πολιτικό και θρησκευτικό εξτρεμισμό, την απουσία από το σχολείο και την μαθητική διαρροή και εν τέλει την εγκατάλειψη της εκπαίδευσης.

Υπάρχει λοιπόν ανάγκη αυξημένης συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες, ανάγκη αύξησης της εμπιστοσύνης των νέων στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Γι αυτό είναι σημαντικό να βρούμε νέες μεθόδους και εργαλεία για τους νέους εργαζομένους (εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτές νέων κλπ) να επικοινωνούν με τη νεολαία με πιο συμμετοχικό τρόπο και να προσεγγίσουν αυτές τις ομάδες νέων.

Στόχος του έργου αυτού, είναι να παράσχει μια βάση για μια βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών, καθώς και των δομών που θα στηρίξουν τον δημοκρατικό διάλογο, και τη συμμετοχή των νέων, προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή τους ως πολιτών, και να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση και οι αρνητικές επιπτώσεις τους στα άτομα και στην κοινωνία.

Στόχοι του έργου είναι :

• Προσδιορισμός υφιστάμενων μεθόδων και εργαλείων για τους επαγγελματίες της νεολαίας. Δημιουργία δεδομένων με καλές πρακτικές και ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα-εργαλεία. 
• Σχεδιασμός νέων μεθόδων και εργαλείων – πιλοτική εφαρμογή από τους συμμετέχοντες φορείς.
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων, όπως η δημιουργία δύο μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για επαγγελματίες.
• Πιθανές διαρθρωτικές αναθεωρήσεις-προτάσεις, που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των νέων.

ΟΙΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣΣΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


• Västerås stads Gymnasie- och vuxenutbildning (Coordinating) -
ΣΟΥΗΔΙΑ
• Erasmushogeschool, Brussels-
ΒΕΛΓΙΟ
• Equality Cooperativa Sociale, Padua -
ΙΤΑΛΙΑ
• TOPunt, Gent -
ΒΕΛΓΙΟ
• European Network of Social Authorities, Venice -
ΙΤΑΛΙΑ
• Double Helix Resources, London –
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
• Gemeente Rotterdam -
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
• Anadrasis Initiative Information, Ermoupolis -
ΕΛΛΑΔΑ
• Veneto Region (associated partner)-
ΙΤΑΛΙΑ
• Kenniscentrum Sociaal, Brussels (associated partner)-
ΒΕΛΓΙΟ

Ο συντονιστής του Προγράμματος WHY

         για την ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ

        ΜίλτοςΣακελλαρίου

   ΜSc Counseling Psychology

 

Agenda Syros final HERMES

 

Agenda project meeting WHY (We Hear You)
SYROS 13 st -18 th of May 2018
MIAOULI SQUARE
TOWN HALL
Agenda project meeting WHY (We Hear You)
SYROS 13 st -18 th of May 2018
SUNDAY 13 st of May EPA SYROS Office, at 1 st Floor of Cultural Centre of Municipality

Arrival of all partners to Syros


18.00-19.00 Welcome meeting of all partners. Leonardos Palaiologos President of
ANADRASIS

19.00-20.00 Coordinators meeting -Follow-up of Project Management Plan, Time Management
Plan and plan for budget follow-up- Ulrika Wennerholm
(Stefanos Palaiologos has made a preliminary table reservation for those of you that arrive in
time for supper)

 

MONDAY - 14 st of May Hotel HERMES
9.00 a.m .
Registration of the participants, nametags, and a briefing of the necessary formal
documentation of the meeting. Coffees.
9.30
Welcome greetings by Maria Archontaki President of EPA SYROS, Court of Appeal Aegean
and Christos Michalopoulos, the Director of Secondary Education Αdministration of the
Cyclades.
9.45
Opening statement by local project leader Miltos Sakellariou and overall project leader Ulrika
Wennerholm
10.00
Presentation of EPA Syros Sofia Bacharaki, Child Psychiatrist- Margarita Zagli, Social Worker,
Maria Syrivelli Social Worker, Miltos Sakellariou Prevention Counselor in Addictions, Zoe
Kouvatsou Psychologist
10.30
Coffees
10.45
GROUP ACTIVITY
Follow-up of communication plan and ethics, group forming–lead by Miltos Sakellariou
12.30
Lunch in Hotel HERMES
14.00
Follow-up of Evaluation plan and activities to follow – Eef Cornelissen and Ulrika Wennerholm
15.00
Coffee
15.15
“Peer Mediation Schools Network”, presentation of good practice – Miltos Sakellariou
16.00
Dissemination and Newsletters – Elena Curtopassi
17.00
End of the first day of project meeting
19.30
Table reserved for dinner together in a restaurant in ERMOUPOLIS city
THUESDAY 15 rd of May -HOTEL HERMES
09.30
Presentation of A-course content – Brian de Lord
09.45
Presentation of B-course content- Arzu Yentur- Eef Cornelissen
10.00
Coffee to be brought to:
10.15 - 2 Parallel sessions
Group 1- GROUP ACTIVITY
Brainstorming around the production of the on-line A- REFLECTIONS course– lead by Βrian
de Lord
Group 2 - GROUP ACTIVITY
Brainstorming around the production of the on-line B- course – lead by Arzu Yentur
12.00
Presentations from the two sessions by the inputs of the groups 1 and 2 lead by Miltos
Sakellariou
12.30
Lunch, hotel HERMES
14.00
Presentations of the local activity plans of each partner, steering groups, youth advisory
groups etc – 10 minutes each partner – time moderator Anthony Polychronakis
14.30
Coffees
15.00 - 1600
Local activity plans continued
16.30
Transportation to the island by bus- cultural event at Poseidonia Village. Stefanos Palaiologos
Cultural Association "Poseidon", “Sofia Paradosis”, “Mystic Bouzouki”
19.00
Table reserved for dinner together in a restaurant at Fishermen’ Village KINI
WEDNESDAY - 16th of May in HOTEL HERMES
9.30
Website and database – presentation of the website so far – discussion on how to proceed
with the database, where to present the on-line courses with MOODLE platform, and other
related issues – Soerish Chattarpal, Jairus Barry, Miltos Sakellariou
10.30
Coffee followed by continued discussions
11.30
Discussion on what this implies for the organisation of the entry of the data “good practice” -
Barbara Maculan (database), Samantha Werthen
12.00
Lunch at hotel HERMES
13.30
Presentation of Good practice, Distance learning for educators for bullying -teleconference
with islands and mainland Teo Bousiou, Miltos Sakellariou
14.30
Coffees
15.00
GROUP ACTIVITY
Continued discussion on the content of the database and how to proceed – selection,
development and innovation of good practice, leaded by Samantha Werthen and Maria
Reisten.
16.30
Presentation of illustrations of the impressions from the meeting by Eleni Sylivani
16.45
Things to be done before the Fourth project meeting in London– Juan Bergdahl
17.00
Preparations the Fourth meeting in London – Bryan de Lord
17.15
End of the third project meeting
19.30
We will be prepared a dinner together ANADRASIS and the Social Cooperative of Cyclades
in AZOLIMNOS Village. Souvlaki, wine and music with Greek hospitality, when the participants
will come with us together.
Thursday 17 th May
Travel from Syros to Athens
Friday 18 th May ATHENS
9.00- 1030 visit to Pnyka in the area of Acropolis
10.30- 1230 National Research and Preservation Center of School Material and School
Life,
23 Tripodon st., Athens In the shade of Acropolis at Plaka