Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στα νησιά Πάρο, Νάξο, Τήνο και Άνδρο.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ στο 2ο ΘΕΜΑ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ

στην συνεδρίασης της 15ης Απριλίου 2018

Εισηγητής : Κώστας Μπιζάς

Κύριε Περιφερειάρχη,

Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες,

Κυρίες και Κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι,

             Σας παραθέτω τα παρακάτω στοιχεία για την ενημέρωση σας σχετικά με την   εξέλιξη της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στα νησιά Πάρο, Νάξο, Τήνο και Άνδρο.

 • Στις 9 Νοεμβρίου 2011, το Περιφερειακό Συμβούλιο ( απόφαση 121/2011) αποφάσισε να γνωμοδοτήσει αρνητικά σε αίτημα για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)…..», στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 316,7 MW και εγκατεστημένης ισχύος 322 MW». Πριν πάρει την συγκεκριμένη αρνητική απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο , είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά οι Δήμοι: Πάρου με την υπ’ αριθμ.378/2011, Νάξου με την υπ’ αρ. 303/2011, Τήνου με την υπ’ αριθμ. 246/2011 και Άνδρου με την υπ’ αριθμ. 205/2011.
 • Στις 23 Δεκεμβρίου 2013 και στις 18 Δεκεμβρίου 2014 ο π. Υπουργός Περιβάλλοντος - Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Μανιάτης ( ΑΔΑ: ΒΔΛ200-ΝΦΔ, α.π.177360 ), αποφάσισε να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ ) συνολικής ισχύος 218,5 MW     ( 95 Α/Γ ) και των συνοδών σε αυτό έργων στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο, Άνδρο του Νομού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης , Νομού Αττικής.

Με τις παραπάνω αποφάσεις του τότε Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Μανιάτη, είναι προφανές ότι αγνοήθηκε παντελώς η βούληση και η καθολική άρνηση και των τεσσάρων νησιών να εγκατασταθούν βιομηχανικού τύπου ανεμογεννήτριες ( με ύψος 100μ. ) στα εδάφη τους.

 • Στις 25 Ιανουαρίου 2014, το Περιφερειακό Συμβούλιο ( απόφαση 1/2014) αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Περιφερειάρχη να υπογράψει προσφυγή ή όποιο άλλο νομικό έγγραφο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμει τους Δήμους, οι οποίοι έχοντας έννομο συμφέρον θα προσφύγουν αρμοδίως ώστε να ανακληθεί - ακυρωθεί η εγκριτική απόφαση της 23.12.2013 του Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Μανιάτη σχετικά με την εγκατάσταση των Α.Π.Ε. στα παραπάνω νησιά.
 • Τον Αύγουστο του 2014 κατατέθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την οποία ο μέγιστος αριθμός τυπικών ανεμογεννητριών βάσει του μεγίστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών για εγκατάσταση ανεμογεννητριών είναι : για την Πάρο : 104, για την Νάξο : 227 , για την Άνδρο : 201 και για την Τήνο : 103 .
 • Στις 25 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε ημερίδα για τις ανεμογεννήτριες στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ». Τα πορίσματα της ημερίδας αναφέρουν εξής :

«….πρέπει να τονιστεί ότι φυσικά και η αιολική ενέργεια είναι μια ήπια μορφή ενέργειας με πολλά θετικά στοιχεία σε σχέση με τις συμβατικές μορφές, χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή και ενδελεχής μελέτη και στάθμιση όλων των ανωτέρω παραγόντων, όταν πρόκειται να επιλεχθούν περιοχές για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε μια χώρα με τόσες ιδιαιτερότητες όπως είναι η Ελλάδα. Είναι φανερό ότι αν συνεξεταστούν όλα τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να επιτραπεί η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ένα τόσο ευαίσθητο οικοσύστημα όπως είναι τα νησιά των Κυκλάδων και φυσικά δεν νοείται στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος να καταστρέφουμε, τελικά, ένα τόσο ευαίσθητο κομμάτι του, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιά μας» .

 • Στις 18 Νοεμβρίου 2014, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να μην παραλάβει την μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο « Διερεύνηση του καθεστώτος χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου » διότι δεν είχε πραγματοποιηθεί η αναγκαία διαβούλευση με τους Δήμους και τους τοπικούς φορείς των νησιών μας. Αποφασίστηκε να ζητηθεί από την ομάδα των μελετητών να έρθει άμεσα σε επαφή με τους τοπικούς Δήμους, να τους ενημερώσει και να καταγράψει τις θέσεις τους.
 • Στις 12 Φεβρουαρίου 2015 (με τον αρ. απόφασης 52/2015) η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε ομόφωνα την άσκηση ένδικων μέσων για την ακύρωση απόφασης του ΥΠΕΚΑ για τα αιολικά πάρκα Νάξου, Πάρου, Τήνου και Άνδρου. Ειδικότερα, αποφασίστηκε, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μαζί με τους Δήμους Νάξου, Πάρου, Τήνου και Άνδρου να αναθέσουν σε νομικό γραφείο των Αθηνών την από κοινού κατάθεση στο Σ.Τ.Ε., αίτησης ακύρωσης της απόφασης του ΥΠΕΚΑ, για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης αιολικών πάρκων, στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο. Το ένδικο μέσο συνίσταται στην κατάθεση Αίτησης της Περιφέρειας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την Ακύρωση της απόφασης έγκρισης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τέως Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη.
 • Στις 18 Μαρτίου 2017 η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αγώνα Πάρου κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί μας, αποτελούμενη από το Δήμαρχο Πάρου Μ. Κωβαίο, τον Έπαρχο Πάρου και Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου Κ. Μπιζά και τον εκλεγμένο με την «Λαϊκή Συσπείρωση» Δημοτικό Σύμβουλο Κ. Ροκονίδα πραγματοποίησε στην Αθήνα, με επιτυχία στην «Παριανή Στέγη» ενημερωτική συνάντηση με πρωτοβουλία της ΟΠΑΣ. Παραβρέθηκαν τα διοικητικά συμβούλια των Παριανών συλλόγων της Αθήνας, πλήθος κόσμου, όλοι οι βουλευτές των Κυκλάδων ( κύριοι Ν. Συρμαλένιος, Ν. Μανιός, Α. Συρίγγος , Ι. Βρούτσης), ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου   ( κ. Γ. Χατζημάρκος ), ο Έπαρχος Άνδρου   (κ. Δ. Λοτσάρης ), πολιτευτές των Κυκλάδων, εκπρόσωποι κυκλαδίτικων συλλόγων κ.α.

Η Επιτροπή Αγώνα είχε επίσης διαδοχικές συναντήσεις την ίδια ημέρα με το μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ κ. Στρατή Κόρακα, τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστα Σκρέκα και τον Βουλευτή των ΑΝΕΛ κ. Παναγιώτη Σγουρίδη.

Από όλους , ζητήσαμε τη στήριξή τους για την ακύρωση της σχετικής υπουργικής απόφασης !

Όμως δεν υπήρξε καμία ξεκάθαρη και σαφή δέσμευση από την Κυβέρνηση, για την ακύρωση της σχετικής υπουργικής απόφασης !

 • Στις 11 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Επιτροπής Αγώνα του νησιού της Πάρου, των Δημάρχων Πάρου, Άνδρου, Νάξου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και εκπροσώπων φορέων των νησιών , του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του νομικού συμβούλου των τεσσάρων Δήμων, κ. Γ. Ξανθούλη με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Γ. Σταθάκη, παρουσία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Κυκλάδων.

Η αντιπροσωπεία ανέπτυξε τις θέσεις της για το σχετικό έργο και ζήτησε από τον Υπουργό την ακύρωση της υπουργικής απόφασης που δίνει την δυνατότητα εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στα νησιά μας.

 • Στις 13.07.17 πραγματοποιήθηκε στην Χώρα της Άνδρου , εκδήλωση με θέμα: " Επικείμενη εγκατάσταση βιομηχανικών αιολικών σταθμών στην ΆΝΔΡΟ- ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ". Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Κώστας Μπιζάς και ο Έπαρχος Άνδρου κ. Δημήτρης Λοτσάρης ενημέρωσαν για την ιστορική εξέλιξη των σχετικών αποφάσεων και δράσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τους Δήμους και τους φορείς των νησιών Άνδρου, Πάρου, Νάξου και Τήνου.
 • Στις 13.04.17 , 19.05.17, 28.07.17 υποβλήθηκαν στην Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ( ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας                  ( Υ.Π.ΕΝ.) αιτήματα που αφορούσαν τροποποιητική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΜΠΕ ) , του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ ) συνολικής ισχύος 218,5 MW ( 95 Α/Γ ) και τα συνοδά έργα».
 • Στις 31.07.17 το Υ.Π.ΕΝ. διαβίβασε με το α.π. 34059/31.7.17 την τροποποιητική της ΜΠΕ στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για διαβούλευση και γνωμοδότηση.
 • Στις 22.08.17 η Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΠΝΑΙ με το α.π. 3399/22.08.17 εξέδωσε Ανακοίνωση και καλούσε τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες να διατυπώσουν τις απόψεις του για την τροποποιητική της ΜΠΕ
 • Στις 26.09.17 η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ αποφάσισε την έγκριση ανάθεσης παροχής νομικών υπηρεσιών στην ΠΝΑΙ από τον δικηγόρο Αθηνών κ. Τρύφωνα Κόλλια διότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της Περιφέρειας και απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία λόγω της πολυπλοκότητας των ζητημάτων που αναφέρονται με στόχο να φωτίσει τυπικές και ουσιαστικές πλημμέλειες της προς διαβούλευση τροποποιητικής ΜΠΕ
 • Τα Δημοτικά συμβούλια :   Άνδρου με την υπ’ αρ.199/6-10-17, Τήνου με την υπ’ αρ. 202/13-10-17 , Πάρου με την υπ’ αρ. 338/16-10-17 και Νάξου με την υπ’ αρ. 245/16-10-17 γνωμοδότησαν αρνητικά για την ΜΠΕ που αφορά την τροποποιητική της υπ’ αρ. 177360 / 18-12-14 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ ) συνολικής ισχύος 218,5 MW ( 95 Α/Γ ) και τα συνοδά έργα».
 • Στις 1.11.17 με το α.π. 99439/1273/1-1-17 το Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εισηγήθηκε αρνητικά για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 177360/18-12-14 Α.Ε.Π.Ο.
 • Στις 18.12.17 η Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΠΝΑΙ με την απόφαση 72, γνωμοδότησε αρνητικά για την ΜΠΕ του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ ) συνολικής ισχύος 218,5 MW ( 95 Α/Γ ) και τα συνοδά έργα».
 • Στις 14.03.18 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Επιτροπής Αγώνα της Πάρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων με την παρουσία φορέων και εκπροσώπων από την Πάρο, την Τήνο και την Νάξο.

Ομόθυμα εκφράστηκε από όλους τους παριστάμενους η αγωνία τους για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν στα νησιά από την καταστροφή που θα προκαλέσουν τα σχετικά έργα.

 • Η συζήτηση στο Σ.Τ.Ε. των Αιτήσεων Ακύρωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , των Δήμων και των φορέων των νησιών Άνδρου, Τήνου, Πάρου και Νάξου κατά της υπ’ αρ. 177360 / 18-12-14 ΑΕΠΟ έχει αναβληθεί έως τώρα τρεις φορές ( 24/5/17, 18/10/17, 28/2/18 ) . Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 13/6/18.
 • Στις 19.03.18 ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας παρευρέθηκε στη Σύρο, για να εγκαινιάσει την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα. Στις δηλώσεις του ο κ. Τσίπρας δήλωσε πως, « Είναι προφανές ότι αυτές οι διασυνδέσεις είναι αμφίδρομες , είναι διπλής κατεύθυνσης. Δεν φέρνουν ρεύμα μονάχα από την ηπειρωτική χώρα, αλλά θα έχουν την δυνατότητα στο μέλλον να στέλνουν και ρεύμα στην ηπειρωτική χώρα, πράγμα το οποίο, εφόσον έχει ξεκινήσει η υλοποίηση.. ήδη προσελκύει το ενδιαφέρον επενδυτών για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( ΑΠΕ ) ».

Στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος ενώπιον του Πρωθυπουργού, , με αφορμή την επικείμενη εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών στα νησιά Πάρο, Άνδρο, Τήνο και Νάξο, για τις οποίες η Περιφέρεια έχει ήδη προσφύγει μαζί με τους αντίστοιχους Δήμους στο ΣτΕ, για να αποτρέψει την περιβαλλοντική και αναπτυξιακή καταστροφή τους, εξέφρασε την αγωνία του, το έργο αυτό ( της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα) να λειτουργήσει για την ενεργειακή αναβάθμιση των Κυκλάδων και όχι για την περιβαλλοντική υποβάθμισή τους, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ στα νησιά.

Κυρίες και Κύριοι,

Το περιβάλλον δεν είναι κληρονομιά αλλά δάνειο από τις μελλοντικές γενιές που οφείλουμε να παραδώσουμε σε όσο το δυνατό καλύτερη κατάσταση.

Ας μην ξεχνάμε ότι τα νησιά μας είναι παγκόσμιοι τουριστικοί προορισμοί και ως επακόλουθο η τουριστική οικονομία είναι τροφοδότης για τηνεπιβίωση των κατοίκων τους. Η οποιαδήποτε παρέμβαση στις πλαγιές και τις βουνοκορφές θα αλλοίωνε ανεπανόρθωτα το νησιώτικο τοπίο.

Εκτιμώ ότι με ενότητα, σωστό σχεδιασμό και διαρκή εγρήγορση θα καταφέρουμε να αποτρέψουμε ένα έγκλημα που έχουν αποφασίσει χωρίς να υπολογίζουν την ομόθυμη άρνηση των τοπικών κοινωνιών στα συγκεκριμένα φαραωνικά σχέδια.

Είναι προφανές ότι η Αυτοδιοίκηση Α' και Β' βαθμού, οι συλλογικοί φορείς και οργανώσεις, οι τοπικές κοινωνίες των νησιών μας, ζητούν την ΑΚΎΡΩΣΗ της Υπουργικής απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση Βιομηχανικών Αιολικών Πάρκων στα νησιά Άνδρο, Πάρο, Νάξο και Τήνο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω την συνέχιση της νομικής, ηθικής και ουσιαστικής στήριξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο δίκαιο αίτημα των παραπάνω τεσσάρων νησιών για την μη εγκατάσταση Βιομηχανικών Αιολικών Πάρκων στα νησιά Άνδρο, Πάρο, Νάξο και Τήνο.

Επίσης προτείνω να αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να προστεθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Κυκλάδων η εγγραφή έργου με τίτλο " Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Επιπτώσεων για την εγκατάσταση στα διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου Βιομηχανικών ΑΠΕ", με προϋπολογισμό 11.000,00 ( με ΦΠΑ ). Ο ΚΑΕ του Π/Υ που θα βαρύνει την εν λόγω δαπάνη είναι 071.9479στ.12.

Σας ευχαριστώ,

Κώστας Μπιζάς

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου & Έπαρχος Π.Ε. Πάρου