ΔΩΡΕΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κοινή Διοικήτρια του Γ.Ν. Σύρου & Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου, κα Μαργαρίτα Μπουραντά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστούν θερμά το Σωματείο Νεφροπαθών Κυκλάδων για την πολύτιμη προσφορά τους στο Νοσοκομείο μας ενός υπερηχοτομογράφου τύπου DUS60 καθώς και μιας κεφαλής υπερήχων μάρκας EDANmodelC361-2 συμβατή με το μηχάνημα υπερήχων, για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού .

Τέτοιου είδους ενέργειες συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και στη βελτίωση των παρεχόμενων προς τους συνανθρώπους μας νοσοκομειακών υπηρεσιών.

            

Η Κοινή Διοικήτρια

των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων

Γ.Ν. Σύρου & Γ.Ν.-Κ.Υ.Νάξου

Μαργαρίτα Μπουραντά