Δυνατότητα Άσκησης Πλανόδιου Εμπορίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σε ποιες Δημοτικές Κοινότητες της Περιφέρειας δεν μπορεί να ασκηθεί Πλανόδιο εμπόριο .


Κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 46 παράγραφος 2β του Ν.4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171 ΤΑ΄) σε συνδυασμό με τα πληθυσμιακά κριτήρια που αποτυπώνονται στην τελευταία Δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 698 ΤΒ΄ 20-03-2014), για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δραστηριότητες Πλανόδιου Εμπορίου μπορούν να ασκηθούν μόνο από τους νόμιμα αδειούχους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς πάντα των διατάξεων του Ν.4497 , σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , πλην των κάτωθι αναφερομένων:
1. Δημοτική Κοινότητα Ερμουπόλεως
2. Δημοτική Κοινότητα Κώ
3. Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων
4. Δημοτική Κοινότητα Νάξου
5. Δημοτική Κοινότητα Πάρου
6. Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου
7. Δημοτική Κοινότητα Αφάντου
8. Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού
9. Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής
10. Δημοτική Κοινότητα Ρόδου
.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Ιωάννης Σιγάλας