Πρωτόκολλο συνεργασίας και συναντίληψης

σε θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιαςυπέγραψαν το ¨ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟ¨ και το ¨ΘΕΛΩ¨.

 

Το ¨ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΙΜΩΛΟΥ¨ και ο αστικός, μη κερδοσκοπικός, σύλλογος ¨ΘΕΛΩ¨, που προάγει την Κοινωνική Διάσταση της Υγείας, εμφορούνται από κοινή βούληση για ανάπτυξη και δράσεις συνεργασίας. Προχώρησαν λοιπόν, στην επισημοποίησή της, δια της υπογραφής από τους Προέδρους τους, Σωτήρη Στανωτά και Κορίνα Λιούτα αντίστοιχα, πρωτοκόλλου συνεργασίας και συναντίληψης.