Δεν το είπα έτσι, έστω και αν το ακούσατε έτσι!!

Οι πολλαπλώς και ενοχλητικώς αλλά και εν πολλοίς ανελέγκτως αδολεσχούντες πολιτικοί στις Τηλεοράσεις, τα Ραδιόφωνα, τις συνεντεύξεις, εκφράζονται κάποτε χωρίς κρίση ή περίσκεψη και όταν έλθουν οι βολές από την κοινωνίαν ή το Κόμμα, η απάντηση είναι σταθερή από όλους.

«Δεν το είπα έτσι, παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις μου! Παρανόηση έγινε»!

 Και επιμένουν ότι παρερμηνεύτηκαν, ενώ είναι απολύτως ξεκάθαρες οι ομιλίες τους και δεν επιδέχονται καμμίαν αμφισβήτηση!

Το φαινόμενον αυτό είναι συχνόν και μάλλον ταπεινωτικόν για εμάς όλους. Υποτιμά την νοημοσύνην μας. Εκφράζουν  μίαν άποψη, λανθασμένην ή θέλοντες να καινοτομήσουν ή θέλοντες να πρωτοτυπήσουν ή πολλάκις ως προπομποί  κάποιων μελλοντικών σκέψεων του Κόμματός τους, ή από άγνοιαν κτλ. Επακολουθεί η κατάκριση της Κοινωνίας ή των ΜΜΕ και αμέσως εκδίδουν δελτία ότι δεν το είπαν έτσι αλλά αλλοιώς!! Η προσπάθεια επανορθώσεως δεν οφελεί σε τίποτε.

Πρώτον όταν εκφρασθεί μια σκέψη, με την σύγχρονη τεχνολογίαν εξαπλούται αμέσως επί της Γης.

Δεύτερον την συγκρατεί εκατομμύρια κόσμος.

Τρίτον η ακουσθείσα φράση ή γνώμη δεν θα διορθωθεί για πολλά εκατομμύρια ακροατών, διότι δεν είναι υποχρεωμένοι να την θεωρούν ψευδή και ούτε να προσέχουν αν  ανεσκευάσθη ή όχι. Κάτι ανάλογον θα ισοδυναμούσε με καταρράκτες αληθών και ψευδών ειδήσεων, τουτέστιν απόλυτον ενημερωτικόν σκότος.

Επομένως ό ελέχθη ελέχθη. Και την φλυαρίαν ή πλημμελή γνώση κάθε ομιλητού δεν είναι υποχρεωμένος ο ακροατής να την αμφισβητεί, αλλά την θεωρεί δεδομένην.

Οι κατά κόρον καθημερινώς λανθασμένες εκφράσεις οφείλονται στο ότι πολλοί προσπαθούν να ευρεθούν στις Τηλεοράσεις και το μόνον που σκέπτονται είναι πως θα εκφράσουν κάτι καινόν για να γίνουν το πρόσωπον της ημέρας! Δυστυχώς γίνονται το πρόσωπον της νυκτός. Εντελώς απροετοίμαστοι πάντα προσέρχονται και γίνονται απεχθείς και κατακρίνονται από το κοινόν το οποίον ζητεί κάτι θετικόν από αυτούς, αλλά δεν ευρίσκει τίποτε. Προετοιμασμένες είναι πάντα οι γυναίκες εμφανισιακώς!

Η παρουσία πολλών καθημερινώς, δεν τους δίδει ψήφους, όπως επιδιώκουν, αλλά τους καταποντίζει. Επομένως ας μη προσέρχονται στις Τηλεοράσεις μανιωδώς αμελούντες το έργον που τους ανέθεσεν ο Λαός και ας προσέχουν τα έπη τα φεύγοντα από το έρκος των οδόντων των.

Μιχαήλ Στρατουδάκης