Γέφυρα: Οι «εγγράμματοι» ανεκάλυψαν ανορθογραφίαν!

«Εδώ καράβια χάνονται βαρκούκλες αρμενίζουν» ή «κράτα την ουράν του γαϊδάρου μη στάξει»!!!

Ο θυμόσοφος Λαός δίδει  ένα ηχηρόν ράπισμα σ’ αυτούς που ανήγαγαν σε μεγίστην  είδηση την γραφήν της λέξεως ΕΛΑΔΑ, γραμμένην σε ευχήν της Γεφύρας Ρίου – Αντιρρίου. Δεν γνωρίζομεν ποίος το έγραψε, αλλά διερωτώμεθα είχε επίγνωση πως γράφεται ή συνεβη εκ παραδρομής; Για τα εκ παραδρομής ή αβλεψίας λάθη δεν υπάρχει ψόγος, διό και στα συγγράμματα υπάρχει η ενημέρωση «Διόρθωση ημαρτημένων». Για κανένα βιβλίον δεν ελήφθη λάθος και να αναρτηθεί στο διαδίκτυον ως επιτυχία του ανακαλύψαντος!! και να κατακτήσει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτυώσεως.

Για την γραφήν ΕΛΑΔΑ, έγινε  «ο χαμός» όταν η ανορθογραφία στα πάσης μορφής Ηλεκτρονικά μηνύματα, στους υποτίτλους των ειδήσεων, στα έντυπα κείμενα οργιάζει και είναι εξωφθάλμως αδικαιολόγητη, όταν οι βαρβαρισμοί των διαφόρων ομιλητών  δεν περιγράφονται, όταν στα σχολεία δεν διδάσκονται αυστηρήν ορθογραφίαν αλλά προσπαθούν να καλύψουν τα λάθη από τους υπολογιστές, όταν οι υπολογιστές  γράφουν σε λατινικήν γραφήν, όλα αυτά και μύρια άλλα δεν είναι   λάθη που οδηγούν  στον θάνατον την Αμήτορα και Θεαγωγόν Ελληνικήν Γλώσσαν;;

Όταν ακούγομεν από της Τηλεοράσεως, «του αντικείμενου», «του Αλέξαντρου»,  τα «καρέ –καρέ» τις «σελφ» και αναρίθμητα παρόμοια άλλα, αυτά ο μεσήλιξ Έλληνας δεν τα γνωρίζει. Δεν είναι λάθη και δη θανατηφόρα;

Γιατί τα σημερινά ΜΜΕ προβάλουν κατά κόρον το ΕΛΑΔΑ της Γεφύρας και δεν αναφέρονται σχολαστικώς στην απόλυτην γραμματικήν κατηφόραν που βαδίζει, η Ελλάδα και στον γλωσσικόν πόλεμον που της γίνεται;;; Ο επισημάνας το ημαρτημένον στην Γέφυραν, δεν έχει υποπέσει ποτέ σε ανορθογραφίαν; ΤΖΑΤΖΑΡΝΟΣ είναι;;;

Λυπηρόν να προβάλλομεν τα επουσιώδη και να αποσιωπώμεν τα ουσιώδη και επωφελη!

Μιχαήλ Στρατουδάκης