Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

κάθε χρόνο γίνεται σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία των δημοτών και Τοπικών Φορέων του Δήμου με σκοπό να πληροφορηθούν τα ‘Πεπραγμένα’-ενός χρόνου-της παρούσας Δημοτικής Αρχής με δήμαρχο τον κύριο Μαραγκό Γεώργιο.

Ήδη κύριε δήμαρχε έχουμε διανύσει το μισό της θητείας σας και ακόμη δεν έχετε καταφέρει να μας παρουσιάσετε ένα συγκεκριμένο Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχέδιο για το νησί μας, δεν έχετε συγκεκριμένο πρόγραμμα ώστε να εφαρμόσετε μέσα από την ‘πολιτική σας’ τις απαραίτητες “κρίσιμες αλλαγές” που απαιτούσε ο κόσμος που σας εμπιστεύθηκε για να μη ταυτίζεστε με τους ”προκατόχους σας”, με Στόχο βέβαια την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων και θεμάτων που παραμένουν, δυστυχώς μέχρι και σήμερα, τροχοπέδη στην Ανάπτυξη του τόπου..[Χωροταξικό, Πολεοδομικό, Ανεργία κλπ.]και στην Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών, των Υποδομών και Υπηρεσιών του Δήμου προς όφελος των δημοτών και επιχ/σεων του τόπου, και φυσικά δείχνετε αδυναμία και πολιτική ανικανότητα για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στοιχειωδώς στην επίλυση "καυτών" ζητημάτων-προβλημάτων της πόλης[συσσωρευμένα, η αλήθεια, για χρόνια..]Στρατόπεδο-Μαρίνα-Κυκλοφοριακό-Parking-Δημοτικές επιχ/σεις-] του νησιού μας...Πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι ότι έχετε απολέσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Δημοτική Αρχή σας. Ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας δείχνει να είναι απογοητευμένο και δυσαρεστημένο από τις προεκλογικές σας υποσχέσεις...που φυσικά απ ότι φαίνεται δεν δείχνετε την απαραίτητη πολιτική ικανότητα για να υλοποιήσετε...Δυσκολίες υπήρχαν υπάρχουν και θα συνεχιστούν να σας δημιουργούν "εμπόδια" στις πολιτικές σας επιδιώξεις και στα προεκλογικά σας όνειρα που δυστυχώς θα παραμείνουν όνειρα απραγματοποίητα για το τόπο μας...ερώτημα...Οι πολίτες θα πρέπει κ. Δήμαρχε να είναι ικανοποιημένοι με το έργο σας και τη πολιτική σας;;;

Που είναι,αλήθεια,όλα όσα υποσχεθήκατε προεκλογικά, το πρόγραμμά σας ;;  Ο σοφός λαός μας λέει.....η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται...ή  Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός..... Είναι νωρίς θα μου πείτε, αλλά εσείς πραγματικά κύριε δήμαρχε προσγειωθήκατε ανώμαλα από πολύ νωρίς και φυσικά όσα πολιτικά θέματα διαχειριστήκατε τα .. κάψατε κυριολεκτικά... Προχειρότητα.....παντού  -Οραμα?  Σχέδια παντού-Οραμα;;;Στρατηγικός Σχεδιασμός ;;;

Πριν λίγο κάνατε μια προσπάθεια Ωραιοποίησης , και πίσω από τους παραμορφωτικούς φακούς που φοράτε μας παρουσιάσατε-απολογιστικά- τις προσπάθειες της παράταξης σας για την εικονική Ανάπτυξη που πετύχατε, αλλά δυστυχώς για εσάς, οι πολίτες δεν σας "νιώθουν" κοντά τους αρωγούς στα καθημερινά προβλήματά τους και ήδη έχουν απογοητευθεί από τις επιλογές σας. Κρίσιμα ζητήματα όπως τα Οικονομικά του δήμου έχουν εκτροχιασθεί επικίνδυνα, μελέτες για αναπτυξιακά έργα δεν υπάρχουν, προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα για Ανέργους πουθενά, διαχείριση της Φτώχειας-Κίνητρα για Δημιουργία Καινοτόμων δράσεων-άγνωστο για εσάς, Πανεπιστήμιο στο περιθώριο...και άλλα πολλά. Η Δημοτική αρχή που ασκεί τη πολιτική ....Ότι κάτσει...άσκηση της ‘πολιτικής’ της ημέρας και της καραμπόλας...δυστυχώς...

Κύριε δήμαρχε επειδή είστε ακόμη νέος προσπαθήστε για το υπόλοιπο της θητείας σας να φανείτε ενωτικός για τη συνοχή της κοινωνίας μας και ας συ στρατευθούμε όλοι μας για τον Μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για συμμετοχική δημοκρατία στο Δήμο μας... Ας αναβαθμίσουμε τη διοικητική αποτελεσματικότητα του δήμου μας για τη βελτίωση της Καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Την προαγωγή της Διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης αλλά και τη διασφάλιση της Οικονομικής Βιωσιμότητας του δήμου μας.

Ας Δώσουμε κίνητρα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχ/σεων και την ενθάρρυνση Νέων παραγωγικών επενδύσεων. Χρειάζονται προτάσεις και πολιτικές που να χαρακτηρίζονται από μια άλλη Αναπτυξιακή και διαχειριστική κουλτούρα ικανή στο να προκαλέσει αυτές τις θετικές πραγματικές προσδοκίες που χρειάζεται ο τόπος.

Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης κύριε δήμαρχε...Υπάρχουν οι τρόποι για τη δημιουργία μεγάλων αναπτυξιακών ευκαιριών για τη Σύρο που αγαπάμε...Οι λύσεις θα έρθουν μόνο από τη δημιουργία Πλούτου μέσω μεγάλων καινοτόμων αναπτυξιακών έργων, που θα δημιουργήσουν αγαθά και υπηρεσίες για τους πολίτες.

Κλείνοντας υπάρχει απαίτηση κ. Δήμαρχε για πληρέστερη συμμετοχή των δημοτών στη λήψη αποφάσεων. Δεν είναι δυνατόν...να οραματιζόμαστε ένα δήμο που πρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν κέντρο Πολιτικού και Οικονομικού Αναπτυξιακού σχεδιασμού και σαν φορέας υλοποίησης και εκτέλεσης των αποφάσεων χωρίς να έχουμε το σύστημα στη διάθεσή μας, που με απόλυτη διαφάνεια και επιστημονική πληρότητα θα πληροφορεί εμάς αλλά και του πολίτες για τον τρόπο εκτέλεσης της πολιτικής τους ‘εντολής’..ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται από ενημερωμένους πολίτες...Σας ευχαριστώ.

Σύρος 5 Απριλίου 2017

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος