24 Ώρες Ευρώπη

24h europe 2

Πέμπτη στις 18:30 & Κυριακή στις 18:00

24 Ώρες Ευρώπη με την Ιωάννα Δεμεντή. Μία τηλεοπτική εκπομπή Ευρωπαϊκής θεματολογίας.